شرکت راه و ساختمانی سازه گستر خوی دارای رتبه های آب، راه، ابنیه

پروژ های مورد پیمان با کارفرمایان

فهرست مشخصات پروژ های مورد پیمان با کارفرمایان گیلان پایان 1396

اين شرکت با سابقه طولاني فعاليت در حوزه پروژه های حمل ونقل و مديريت منابع آبی خود را آماده طرح و ساخت پروژه های بزرگ کانال سازی ، آزاد راهي ، تصفيه خانه و صنعت و خانه سازی نموده و در این راستا با استقرار نظامهای مدیریت کیفیت ، ایمنی ،بهداشت و محیط زیست و کنترل و تضمین کیفیت عملیات اجرای در نظر دارد براساس برنامه ریزی خود یکی از شرکت های بزرگ ایران قرار گیرد

ساماندهی رودخانه کرگانرود
آب منطقه ای گیلان 1387/2/31
زیرسازی ناحیه صنعتی آسیابسران املش
شرکت های صنعتی گیلان 1386/11/18
خیابانکشی (بسترسازی) شهرک صنعتی اتاقور لنگرود
شرکت های صنعتی گیلان 1387/02/29
اجرای طرح اضطراری حفاظت ساحل دریای در شهرستانهای رودسر و آستارا
آب منطقه ای گیلان 1387/4/25
اجرای ابنیه فنی راه روستائی میرک محله رودسر
راه و ترابری 1387/10/10
اجرای ابنیه فنی راه روستائی پروش لنگرود
راه و ترابری گیلان 1388/4/9
اجرای ابنیه فنی راه روستائی راهدارپشته سیاهکل
راه و ترابری گیلان 1388/7/27
زیر ساخت راههای دسترسی و محیطی مجتمع دامپروری هاشم آباد رضوانشهر
جهاد کشاورزی گیلان 1389/10/29
سردهنه سازی بلوکات شهرستان رودبار
آب منطقه ای گیلان 1390/4/14
تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری روستای کلاشم صومعه سرا
جهاد کشاورزی گیلان 1391/3/18
ساخت سازه های نصب ادوات ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی
آب منطفه ای گیلان 1391/3/12
اجرای عملیات جدول گذاری و کفپوش در پارک الغدیر
شهرداری منطقه چهار رشت 1395/1/30
لایروبی و عملیات خاکی پروژه آبنمای برکه بوستان ملت
سازمان عمران شهرداری رشت 1395/2/12
اجرای عملیات حفاری، آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی پروژه بوستان ملت
سازمان عمران شهرداری رشت 1395/5/24
اجرای عملیات احداث پوشش حفاظتی سمت چپ رودخانه گوهررود (جنب هتل کادوس)
شهرداری منطقه چهار رشت 1395/12/26
اجرای عملیات احداث پوشش حفاظتی سمت چپ رودخانه گوهررود (پشت بیمارستان رازی)
شهرداری منطقه چهار رشت 1395/12/26
اجرای عملیات اصلاح هندسی و اجرای رفیوژ میانی بلوار شهید افتخاری
شهرداری منطقه چهار رشت 1396/4/8
اجرای عملیات احداث پوشش حفاظتی سمت چپ رودخانه گوهررود (جنب هتل کادوس2- پارک منظریه)
شهرداری منطقه چهار رشت 1396/4/13
اجرای عملیات احداث پوشش حفاظتی شیروانی خاکی رودخانه رودخانه گوهررود (معابر پارک گلها)
شهرداری منطقه چهار رشت 1396/5/29
عملیات تعمیر و درزهای انبساط پل روگذر نیایش(گاز)
شهرداری منطقه چهار رشت 1396/12/22
احداث مقطع کنترل ایستگاه ماشین خانه کرگانرود
آب منطقه ای گیلان 1380/9/17
سردهنه سازی ودریچه گذاری انهار رشت و سنگر
شرکت های صنعتی گیلان 1380/12/8
احداث دیواره حفاظتی در ساحل چپ رودخانه لیسار
شرکت های صنعتی گیلان 1380/12/19
بازسازی و تعمیق و احیاء آب بندانهای صومعه سرا
آب منطقه ای گیلان 1381/6/4
تعمیق و احیای آب بندانهای فومن
آب منطقه ای گیلان 1381/6/10
خشکه چینی و مرمت پایاب سده خلیفه سرای چلوند
آب منطقه ای گیلان 1381/5/28
دیواره سازی مقطع کنترل ایستگاه هیدرومتری گیلوان طارم
آب منطقه ای گیلان 1381/11/6
بازسازی زهکش C8 گوشلوندان فومن
جهاد کشاورزی گیلان 1382/12/23
دیواره سازی مقاطع کنترل ساحل رودخانه های طاسکوه ماسال، صفرمحله حویق- امامزاده هاشم شفت
آب منطقه ای گیلان 1381/10/17
تثبیت و ساماندهی رودخانه نوخاله پسیخان
آب منطقه ای گیلان 1382/12/23
باقیمانده دیواره سازی گیلوان طارم
آب منطقه ای گیلان 1384/3/8
لایروبی سه رودخانه منتهی به تالاب انزلی
آب منطقه ای گیلان 1384/3/8
اجرای ابنیه فنی در رودخانه واجارگاه رودسر
شرکت ملی گازایران _ منطقه 8 عملیات انتقال گاز تبریز 1384/12/10
اجرای ابنیه فنی در رودخانه خشکه رود رودسر
اجرای ابنیه فنی در رودخانه خشکه رود رودسر 1384/12/10
ادامه بازسازی زهکش C8گوشلوندان فومن
آب منطقه ای گیلان 1385/10/3
زیرسازی خیابان های مجتمع کارگاهی گوشلوندان فومن
شرکت های صنعتی گیلان 1386/5/16
اجرای ابنیه فنی در رودخانه سرولات چابکسر
شرکت ملی گازایران _ منطقه 8 عملیات انتقال گاز تبریز 1386/8/9
لایروبی رودخانه خمه سر
آب منطقه ای گیلان 1386/8/21
لایروبی رودخانه های سیاه درویشان وکلسر و نرگستان و منطقه ی سیاه کیشم
آب منطقه ای گیلان 1388/2/19
لوله گذاری جاده جنگلی رحیم آباد رودسر
منابع طبیعی گیلان 1388/2/30
لوله گذاری شبکه فاضلاب تخته پل
آب وفاضلاب گیلان 1377/2/20
متمم لوله گذاری شبکه فاضلاب تخته پل
آب وفاضلاب گیلان 1378/2/20
لوله گذاری طالب سربازی رشت
آب وفاضلاب گیلان 1377/10/5
احداث ساختمان فلزی ایستگاه پمپاژ خمام
آب وفاضلاب گیلان 1377/8/4
ایروبی انهار سنتی شرق
آب منطقه ای گیلان 1377/12/1
احداث بند انحرافی نهرمحمودکیان
آب منطقه ای گیلان 1378/5/30
احداث مقسم آبگیر نهر نوحه کران تالش
آب منطقه ای گیلان 1378/8/25
بازسازی و تعمیق آب بندانهای صومعه سرا
آب منطقه ای گیلان 1379/8/16
لایروبی انهار سنتی شفت
آب منطقه ای گیلان 1378/12/11
لایروبی و دیواره سازی دستک کیاشهر
آب منطقه ای گیلان 1378/12/11
لایروبی و دیواره سازی دستک کیاشهر
آب منطقه ای گیلان 1379/9/7
لایروبی آب بندانهای صومعه سرا (طاهرگوراب )
آب منطقه ای گیلان 1378/10/21
ساماندهی رودخانه خشکرود
آب منطقه ای گیلان 1379/10/13
احداث مقسم آب توشاجوب میرزاجوب لولمان رشت
آب منطقه ای گیلان 1379/11/40
لایروبی و دیواره سازی دستک کیاشهر
آب منطقه ای گیلان 1379/12/17
لایروبی انهارششکل آستانه
آب منطقه ای گیلان 1379/12/28
سردهنه سازی و ساماندهی رودخانه تالش - رضوانشهر
آب منطقه ای گیلان 1379/12/28
احداث 4 دستگاه اتاقک در شهرستانهای رودسر وکلاچای
آب منطقه ای گیلان 1380/2/31
لوله گذاری وانتقال آب نهرشیخ علی توسه بلوکات
آب منطقه ای گیلان 1380/8/20