شرکت راه و ساختمانی سازه گستر خوی دارای رتبه های آب، راه، ابنیه

معدن شن و ماسه شاه میدانی گیلوان طارم